| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Gospodarka i biznes / Praca / Centrum Pracy 2000 r.


Centrum Pracy zostało uruchomione w nowym roku akademickim przez Fundację Pro Pomerania z myślą o studentach i absolwentach szkół średnich i będzie pracowało przede wszystkim dla nich.

Korzystając z naszych usług:
- pogodzisz naukę z pracą
- zdobędziesz praktykę i doświadczenie
- nawiążesz kontakty z pracodawcami
- i naturalnie zarobisz kochane PIENIĄŻKI!

Ponadto współpraca z nami to:
- praca odpowiadająca twoim oczekiwaniom
- regulowany czas pracy
- wypełnianie wszelkich prawnych formalności związanych z zatrudnieniem

Pomożemy Ci w znalezieniu m.in. pracy takiej jak:
- Obsługa recepcji i sekretariatu
- Pomoc w działach: finansowym, handlowym, personalnym itp.
- Tłumaczenia
- Operatorzy komputerów
- Akcje promocyjne
- Prace magazynowe
- Działy produkcyjne
- Ankieterzy
- Opieka nad dzieckiem
- Telemarketerzy
- Kierowcy
- Sprzątanie
- Opieka nad dziećmi
- Rozładunek - załadunek

Działamy sprawnie i uczciwie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o i zasadach naszego działania skontaktuj sie z nami:


Centrum Pracy
ul. Mickiewicza 26/2
tel. (0 prefiks 59) 848 10 22
e-mail pro.pomerania@wmc.com.pl
Czynne: poniedziałek - piątek w godz. 12.00 - 16.00

Jak działamy?
Naszym priorytetem jest pomoc Studentom i Absolwentom w znalezieniu pracy tymczasowej. To Ty jesteś więc naszym kluczowym Klientem i dla Ciebie pracujemy.
- Pośredniczymy między Tobą a Pracodawcami.
- Szukamy dla Ciebie najdogodniejszych ofert pracy tymczasowej.
- Negocjujemy dla Ciebie najkorzystniejsze warunki współpracy.

Centrum Pracy występuje w roli pracodawcy.
Oznacza to, iż to my, a nie osoba u której wykonywana jest praca czasowa, jesteśmy Twoim formalnym pracodawcą. To z nami podpisujesz umowę o pracę, która określa twoje prawa i obowiązki wobec nas i organizacji w której wykonywana jest praca. Jako formalny pracodawca regulujemy i troszczymy się o kwestie związane z Twoim wynagrodzeniem, ubezpieczeniem i podatkami. Jesteśmy odpowiedzialni za Twoje ewentualne problemy z jakimi możesz spotkać się w miejscu pracy. Dołożymy więc wszelkich starań abyś jako nasz pracownik czuł się zadowolony i usatysfakcjonowany z pracy jaką wykonujesz.

Staramy się abyś czuł się pewnie i bezpiecznie w nietypowej sytuacji posiadania dwóch "pracodawców".
Będąc naszym formalnym pracownikiem musisz jednak podporządkować się zasadom i regulaminom obowiązującym w miejscu Twojej pracy jak również wywiązywać się z powierzonych zadań wobec twojego przełożonego. Dołożymy wszelkich starań aby warunki współpracy z organizacją w której będziesz pracować były jak najlepiej określone i nie budzące wątpliwości. Zostaniesz szczegółowo poinformowany o zasadach zatrudnienia, zakresie uprawnień i organizacji w której masz pracować, o Twoich obowiązkach i wymaganiach wobec Ciebie, wysokości i składnikach Twojego wynagrodzenia, oraz o tym do kogo masz zwracać w określonych sytuacjach.

Doceniamy dobrych pracowników.
Pamiętaj, Twoja praca będzie oceniana przez nas oraz przez twoich przełożonych. Dobrze wywiązując się ze swoich obowiązków oraz rzetelnie wykonując powierzone zadania wyrabiasz sobie opinie dobrego pracownika, i równocześnie budujesz markę Fundacji Pro Pomerania na rynku pracy. Na pewno nie będziemy obojętni na takie postępowania.

Jak zostać pracownikiem?
Aby zostać pracownikiem, czyli podjąć pracę tymczasową twoja aplikacja musi znajdować się w naszej bazie danych. Aby znaleźć się w niej należy:
- Zaznaczyć w konstruowanej aplikacji, iż jest się zainteresowanym pracą czasową.
- Wypełnić pozycje dotyczące pracy czasowej.
- Zapoznać się z Regulaminem Centrum Pracy Fundacji Pro Pomerania oraz formalnie zobowiązać się do przestrzegania jego postanowień.
- Odbyć spotkanie kwalifikacyjne.
- Zawrzeć z Centrum Pracy Fundacji Pro Pomerania Umowę o warunkach współpracy

Gdy Twoje dane zostaną wprowadzone do naszej bazy danych będziemy rekomendować twoją kandydaturę renomowanym firmom.

Natychmiast gdy znajdziemy interesującą ofertę na bieżąco będziemy Cię informować o naszych działaniach.

Czekamy na Ciebie. Skontaktuj się z nami umów na spotkanie kwalifikacyjne: pro.pomerania@wmc.com.pl

Regulamin - Zasady Funkcjonowania
Terminy
- Konsultanci: osoby pracujące w Centrum Pracy
- Klienci: wszyscy pracodawcy, czyli firmy lub osoby prywatne współpracujące z Centrum Pracy
- Pracownicy: wszyscy studenci i absolwenci korzystający z usług Centrum Pracy - a w celu znalezienia pracy czasowej, którzy podpisali Umowę o warunkach współpracy z Centrum Pracy.

Centrum Pracy
1. Centrum Pracy jest organizacją formalną działającą w ramach Fundacji Pro Pomerania.
2. Centrum Pracy działa w oparciu o regulamin wewnętrzny oraz statut.
3. Konsultantami Centrum Pracy mogą być tylko członkowie Fundacji oraz studenci współpracujący z Fundacją Pro Pomerania.
4. Wszyscy Konsultanci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Centrum Pracy

Pracownicy Centrum Pracy
1. Pracownikami Centrum Pracy mogą być studenci oraz absolwenci szkół średnich.
2. Pracownikiem Centrum Pracy zostaje się w wyniku podpisania Umowy o warunkach współpracy z Centrum Warunki współpracy miedzy między Agencją Pracy Czasowej, a Pracownikami określa Umowa o warunkach współpracy oraz regulamin, a wykonanie zleconych zadań - umowa o wykonanie pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
3. Obie strony zobowiązane są do przestrzeganie warunków zawieranych umów. Niedopełnienie warunków umów ze strony pracownika lub Agencji Pracy Czasowej może być podstawą do rozwiązania współpracy oraz konsekwencji prawno-finansowych.

Prawa Pracownika
1. Pracownicy Centrum Pracy mają prawo do równego i obiektywnego traktowania przez Konsultantów Agencji pracy czasowej oraz do kompetentnej i fachowej obsługi i pomocy.
2. Pracownicy Centrum Pracy mają prawo:
- wymagać przestrzegania warunków współpracy wynikających z regulaminu Centrum Pracy.
- Odmowy współpracy, nie pociągającej za sobą indywidualnej szkody, w przypadku nie wywiązywania się przez Centrum Pracy z warunków zawartych umów.
3. Domagać się rekompensaty za poniesione szkody w przypadku udowodnienia celowych działań Centrum Pracy niezgodnych z warunkami zawartej umowy.
4. Wszystkie skargi i wnioski co do funkcjonowania Centrum Pracy kierowane powinny być do Zarządu Fundacji Pro Pomerania, gdzie zostaną rozpatrzone w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia.

Obowiązki Pracownika
1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania warunków Umowy o warunkach współpracy oraz umowy o wykonywanie pracy zawartej z Centrum Pracy.

2. Pracownicy zobowiązani są do:
- Poddania się pełnej procedurze rekrutacyjnej.
- Dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
- Terminowego wywiązywania się z zobowiązań.
- Podawania prawdziwych informacji na swój temat oraz do niezatajania informacji znaczących ze względu na charakter podejmowanej pracy czasowej oraz zawieranych umów.
- Zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym.
- Nieudostępniania i nierozpowszechniania wszelkich informacji dotyczących firmy dla której wykonywana jest praca czasowa.

Obowiązki Konsultantów
Wszyscy konsultanci zobowiązani są do:
- Przestrzegania ustalonych procedur postępowania wobec Pracowników oraz Klientów.
- Uczciwego, obiektywnego postępowania wobec Pracowników w procesie rekrutacji.
- Działania na rzecz jak najlepszego zaspokojenia potrzeb Pracowników.
- Niepodejmowania działań przynoszących szkodę Pracownikom i Fundacji Pro Pomerania.
- Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 do ochrony danych oraz do nieudostępniania wszelkich informacji będących w posiadaniu Centrum Pracy osobom do tego nie powołanym.

Schemat postępowania w procesie rekrutacyjnym oraz warunki zatrudnienia
1. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się w momencie otrzymania zlecenia od Klienta.
2. Centrum Pracy umieszcza na swoich stronach ogłoszenie i czeka na zgłoszenia ze strony Pracowników, oraz studentów i absolwentów nie będących Pracownikami.
3. Proces selekcyjny w pierwszej kolejności obejmuje otrzymane zgłoszenia Pracowników.
4. W przypadku ich braku, niedostatecznej ilości lub naglącego terminu zlecenia selekcja obejmuje również bazę danych oraz zgłoszenia studentów i absolwentów nie będących Pracownikami.
5. Z wybranymi osobami nawiązywany jest kontakt oraz przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna (tylko wtedy gdy nie została ona wcześniej przeprowadzona).
6. Z wybranymi osobami podpisywana jest Umowa o wykonanie pracy oraz Umowa o warunkach współpracy z Centrum Pracy (tylko wtedy gdy wcześniej nie została ona podpisana).
7. Zobowiązania płatnicze wypłacane są w rozliczeniu miesięcznym. Stawki godzinne za wykonaną pracę są nienegocjowane i ustalane w oparciu o istniejący cennik.
8. Proces rekrutacyjny jest przeprowadzony w sposób obiektywny. O dokonanym wyborze nie decyduję osobiste preferencje, wyniki uzyskiwane w nauce, tytuły lecz spełnianie kryteriów wynikających ze zlecenia oraz wyniki procedury rekrutacyjnej.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button