| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Słupsk On-line Słupsk On-line / Gospodarka i biznes / Praca / Zwalczamy bezrobocie 2000 r.


Miasto Słupsk do końca 2000 r. zaliczane było do powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Aktualnie zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wykazu powiatów (gmin) zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym nie może korzystać ze szczególnych instrumentów ekonomiczno-finansowych i innych preferencji w celu ograniczania bezrobocia i jego skutków.

Bezrobotnych z miasta Słupska obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, 76-200 Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 i ul. Fabryczna 1.
Na ulicy Fabrycznej 1 interesantów przyjmuje dział pośrednictwa i szkoleń oraz aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Nowe przepisy dotyczące bezrobotnych w mieście Słupsku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 122 poz. 1223 z 2000r.) bezrobotni pobierający zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne w przypadku podjęcia pracy będą miały przyznany zasiłek zawieszony.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym bezrobotni z terenu miasta Słupska tracą niektóre uprawnienia zawarte w odrębnych przepisach. Dotyczy to między innymi zwrotu kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zameldowania, wysokości stopy procentowej pożyczek udzielanych z Funduszu Pracy dla bezrobotnych i zakładów tworzących dodatkowe miejsca pracy. 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

"Program Otwarty Łagodzenia Problemu Bezrobocia"  
W mieście Słupsku realizowany jest "Program Otwarty Łagodzenia Problemu Bezrobocia" przyjęty Uchwałą Nr XVII/214/2000 Rady Miejskiej w Słupsku. Zobowiązano niektóre Wydziały w Urzędzie Miejskim do działań na rzecz bezrobotnych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W programie uczestniczą także jednostki współpracujące podległe lub wobec których Urząd Miejski w Słupsku koordynuje bądŸ kontroluje działalność statutową. Celem programu jest między innymi kompleksowa pomoc bezrobotnym w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej, zadanie to realizowane jest wspólnie z Słupskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku ul. Tuwima 22A.
Program jest otwarty dla wszystkich, którzy zainteresowani są udzielaniem pomocy dla bezrobotnych i przedsiębiorców z rejonu słupskiego. Wszelkie uwagi, propozycje można przesyłać na adres 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, lub telefonicznie (0 59) 842 32 36 wew. 304 w godzinach 7.30-15.30 oraz na adres - moldoch@poczta.onet.pl

Informator - "Ruszaj Śmiało Naprzód"
Zarząd Miasta Słupska wydał Informator dla podejmujących działalność na własny rachunek - "Ruszaj Śmiało Naprzód". Jest to opracowanie zawierające informacje, porady, które dotyczą przepisów prawnych normujących zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zawiera wykaz instytucji, które wspierają przedsiębiorczość na terenie miasta Słupska. Informator pomaga w podjęciu samodzielnej i trafnej decyzji przed i w trakcie zakładania firmy na terenie miasta Słupska.
Informator wydano staraniem Urzędu Miejskiego w Słupsku i zawiera informacje według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2000 r. W opracowaniu jest aneks do informatora uwzględniający zmiany prawne i organizacyjne w regionie słupskim. Informator dostępny jest w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Handlu w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pokój nr 207.
Tych, którzy korzystali już z informatora zachęcamy do składania swoich uwag i wniosków oraz propozycji do aneksu pod adres moldoch@poczta.onet.pl
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button